Słownik

park przemysłowy

Wyodrębniony zespół nieruchomości, w którego skład wchodzi infrastruktura pozostała po restrukturyzowanym bądź likwidowanym przedsiębiorstwie. Park przemysłowy tworzony jest przy udziale władz samorządowych i oferuje preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej przede wszystkim małym i średnim firmom.