Monitory

Bezrobocie wśród ludności wsi w latach 2005 - 2013

13.11.2013
Według danych GUS-u w pierwszym kwartale 2013 roku stopa bezrobocia wśród mieszkańców wsi była wyższa o 0,3 p.p. od stopy bezrobocia wśród mieszkańców miast (11,6% vs. 11,3%). W II kwartale 2013 roku wskaźnik ten przejawiał podobną tendencję – stopa bezrobocia wyniosła 10,4% w skali kraju i 10,8% na terenach wiejskich. Podobnie, w 2012 roku w I i II kwartale stopa bezrobocia była wyższa wśród mieszkańców wsi, niż miast (odpowiednio w I kwartale 11,2% vs. 10,5% oraz w II kwartale 10,1% vs. 9,9%). Natomiast w II i III kwartale 2012 roku trend był odwrotny – niższe bezrobocie było na terenach wiejskich, niż miejskich (odpowiednio 9,7% vs. 9,9% w I kwartale i 10,0% vs. 10,1% w II kwartale).

Mieszkańcy terenów wiejskich są w gorszej sytuacji na rynku pracy niż osoby zamieszkujące miasta. Wiąże się to z mniej elastycznym rynkiem pracy i bardziej trwałym bezrobociem. Mimo to negatywne efekty zmian koniunkturalnych, związanych ze spowolnieniem gospodarczym, bardziej odczuli mieszkańcy miast. Różna jest też sytuacja ludności bezrolnej oraz ludności posiadającej gospodarstwa rolne. Pierwsza z wymienionych grup jest w gorszym położeniu.