Słownik

dialog społeczny

Forma wymiany informacji, negocjacji oraz relacji między grupami reprezentującymi odmienne interesy społeczne. Stronami dialogu społecznego są przede wszystkim organizacje pracodawców oraz związki zawodowe. Jeśli do tego grona włącza się strona rządowa, mamy wówczas do czynienia tzw. trójstronnym dialogiem społecznym. Partnerami dialogu społecznego mogą być także: organy samorządu terytorialnego, organy samorządu zawodowego oraz inne organizacje społeczne oraz przedstawiciele środowisk zawodowych i twórczych. Trzonem organizacyjnym dialogu społecznego w Polsce jest Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych oraz wojewódzkie komisje dialogu społecznego.

Patrz też: Związek zawodowy, Negocjacje zbiorowe, Lokaut