Słownik

outsourcing procesów biznesowych

Realokacja niektórych procesów biznesowych przedsiębiorstwa poza granice kraju macierzystego. Najważniejszym czynnikiem przemawiającym za transferem jest redukcja kosztów. Koszty pracy w krajach, do których procesy są przenoszone, są niższe niż w krajach, w których były one obsługiwane dotychczas. Istotna jest również poprawa efektywności poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa. Rozwój usług BPO na świecie wynika z ewolucji infrastruktury komunikacyjnej oraz schematyzacji i digitalizacji zadań. Najczęściej przenoszone procesy to tzw. procesy typu back-office: księgowość, przetwarzanie transakcji bankowo-ubezpieczeniowych, jak i wybrane procesy typu front-office: obsługa klienta, wstępne etapy rekrutacji. Liderami w realizacji usług BPO są obecnie Indie, Filipiny oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Termin Business Process Offshoring jest często rozumiany jednoznacznie z pojęciem Business Process Outsourcing. Określenia te różnią jednak pewne szczegóły definicyjne. Firma zlecająca podwykonawstwo procesów biznesowych w jej kraju macierzystym korzysta z usług outsourcingu. Przedsiębiorstwo przenoszące pewien wewnętrzny proces biznesowy z jednego kraju do innego dokonuje offshoringu. Z kolei firma zlecająca podwykonawstwo procesów firmie zewnętrznej zlokalizowanej w innym kraju korzysta zarówno z usług outsourcingu, jak i offshoringu.

Patrz też: ITO, Outsourcing