Słownik

indywidualny rozkład czasu pracy

Jedna z form elastycznego organizowania czasu pracy. Ma zastosowanie w przypadku konkretnego pracownika i jest odmienny od ogólnie przyjętego systemu czasu pracy w firmie. Indywidualny rozkład czasu pracy może być stosowany wyłącznie na pisemny wniosek pracownika i wymaga zgody pracodawcy. Najczęściej dotyczy przesunięcia godzin rozpoczynania i kończenia pracy, co może być związane z trudnościami komunikacyjnymi, wypełnianiem obowiązków rodzinnych, a czasem z dodatkowym zatrudnieniem.

Patrz też: Elastyczny system czasu pracy