Słownik

fluktuacja pracowników

To inaczej płynność personelu lub ruchliwość pracownicza, przemieszczanie się pracowników, a dokładniej ich przychodzenie i odchodzenie z pracy w określonym czasie. Każde odejście pracownika może być:
 1. dobrowolne, czyli spowodowane jego rezygnacją. Wpływają na to takie czynniki jak: atmosfera w pracy, więzi między przełożonym i współpracownikami, czy chociażby pojawienie się nowej możliwości pracy- takiej, która przyniesie nam większe korzyści (np. lepsze wynagrodzenie),
 2. niedobrowolne, czyli niezależne od samego pracownika, lecz wynikające z przepisów, woli przełożonych bądź niespodziewanych wydarzeń. Zaliczamy do nich:
  • zwolnienie pracownika spowodowane m.in. redukcją personelu,
  • likwidację danego stanowiska pracy,
  • wygaśnięcie umowy, która była podpisana na czas określony,
  • zwolnienie dyscyplinarne,
  • rezygnację pod przymusem,
  • realizację jakiegoś przedsięwzięcia,
  • starzenie się pracownika,
  • przejście na emeryturę bądź rentę,
  • choroba, bądź śmierć pracownika.