Słownik

networking

Nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie pozytywnych relacji w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej. Oferując innym naszą pomoc, budujemy zaufanie w relacjach z tymi osobami, które procentuje kolejnymi formami wsparcia z zewnątrz, w sytuacji, gdy będziemy go potrzebować. Budowanie sieci kontaktów może pomóc nam na różnych etapach kariery zawodowej: przy dokonywaniu decyzji o wyborze zawodu, przy poszukiwaniu pracy, przy planowaniu zmiany zatrudnienia, czy rozwoju kariery zawodowej.