Sondy
08.11.2011 - 08.12.2011

Czy w okresie ostatnich dwóch lat zmieniałeś pracę?

  • Nie55%

  • Tak, raz26%

  • Tak, dwa razy10%

  • Tak, więcej niż dwa razy10%