Monitory

Praca po 60-tce. Co na to Europejczycy?

04.12.2012
Reforma wieku emerytalnego wciąż jest tematem dyskusji, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Pojawia się bowiem wiele pytań, w tym najważniejsze: czy będziemy w stanie pracować w tym samym zawodzie po ukończeniu 60. roku życia? Opinii jest tyle, ile narodów w Unii Europejskiej.

W 2010 roku Eurofound przeprowadził sondaż wśród Europejczyków. Obywatelom 27 krajów UE zostało zadane następujące pytanie: Czy myśli Pan(i), że będzie Pan(i) zdolny(a) do wykonywania tej samej pracy, którą wykonuje Pan(i) obecnie, kiedy będzie Pan(i) miał(a) 60 lat? Ankietowani, poza odpowiedzią „tak” i „nie” mieli do wyboru opcję „nie chciał(a)bym”.

Stosunkowo najwięcej odpowiedzi twierdzących udzielili mieszkańcy Holandii (75%), Niemiec (72%) oraz Irlandii (69%). Na drugim biegunie, z największym udziałem negatywnych odpowiedzi na to pytanie znaleźli się Słoweńcy oraz Bułgarzy. Odpowiednio 60% oraz 44% wymienionych narodów nie wyobraża sobie pracy w tym samym zawodzie po „60-tce”.

W niektórych krajach, takich jak Portugalia, Francja czy Luksemburg, pracujący wyraźnie zaznaczyli niechęć do wykonywania tych samych obowiązków zawodowych na starość, niezależnie od stanu zdrowia.



A jak odpowiadali mieszkańcy naszego kraju? Niemal połowa badanych Polaków twierdzi, że będzie możliwość wykonywania tej samej pracy po ukończeniu 60. roku życia. Nieco ponad 1/3 jest przeciwnego zdania. Z kolei 15% naszych rodaków nie chciałoby już w tym wieku parać się aktualną pracą.