Monitory

Praca po 60-tce. Co na to Europejczycy?

04.12.2012
Reforma wieku emerytalnego wciąż jest tematem dyskusji, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Pojawia się bowiem wiele pytań, w tym najważniejsze: czy będziemy w stanie pracować w tym samym zawodzie po ukończeniu 60. roku życia? Opinii jest tyle, ile narodów w Unii Europejskiej.

W 2010 roku Eurofound przeprowadził sondaż wśród Europejczyków. Obywatelom 27 krajów UE zostało zadane następujące pytanie: Czy myśli Pan(i), że będzie Pan(i) zdolny(a) do wykonywania tej samej pracy, którą wykonuje Pan(i) obecnie, kiedy będzie Pan(i) miał(a) 60 lat? Ankietowani, poza odpowiedzią „tak” i „nie” mieli do wyboru opcję „nie chciał(a)bym”.

Stosunkowo najwięcej odpowiedzi twierdzących udzielili mieszkańcy Holandii (75%), Niemiec (72%) oraz Irlandii (69%). Na drugim biegunie, z największym udziałem negatywnych odpowiedzi na to pytanie znaleźli się Słoweńcy oraz Bułgarzy. Odpowiednio 60% oraz 44% wymienionych narodów nie wyobraża sobie pracy w tym samym zawodzie po „60-tce”.

W niektórych krajach, takich jak Portugalia, Francja czy Luksemburg, pracujący wyraźnie zaznaczyli niechęć do wykonywania tych samych obowiązków zawodowych na starość, niezależnie od stanu zdrowia.A jak odpowiadali mieszkańcy naszego kraju? Niemal połowa badanych Polaków twierdzi, że będzie możliwość wykonywania tej samej pracy po ukończeniu 60. roku życia. Nieco ponad 1/3 jest przeciwnego zdania. Z kolei 15% naszych rodaków nie chciałoby już w tym wieku parać się aktualną pracą.