Sondy
06.08.2011 - 06.09.2011

Czy masz poczucie zachowanej równowagi między życiem zawodowym i osobistym?

  • zdecydowanie tak15%

  • raczej tak24%

  • raczej nie29%

  • zdecydowanie nie33%