Monitory

Praca zarobkowa uczniów coraz bardziej popularna

27.06.2016
Większość uczniów ma już zaplanowane najbliższe wakacje. Część z nich zdecyduje się zapewne na podjęcie pracy zarobkowej w tym czasie. Jak wynika z danych CBOS, w ciągu ostatnich wakacji, w co czwartym gospodarstwie domowym, w którym były dzieci w wieku od 7 do 19 lat podjęło się wakacyjnej pracy zarobkowej w 2015 roku. Odsetek ten był zbliżony do odnotowanego w latach ubiegłych. Rekordowe pod tym względem okazały się lata 2008-2009, kiedy udział takich gospodarstw wyniósł odpowiednio 33% i 31%.