Sondy
07.09.2011 - 07.10.2011

Czy Twoja obecna praca Cię stresuje?

  • zdecydowanie tak39%

  • raczej tak26%

  • raczej nie21%

  • zdecydowanie nie13%