Słownik

staż zawodowy

Forma praktycznej nauki polegająca na zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy. Staż może mieć charakter płatny lub nieodpłatny. Zwykle stażysta ma przydzielonego opiekuna, który uczy go zawodu i sprawuje kontrolę nad poprawnością wykonywanych przez niego zadań. Staż jest stosowany przez pracodawców jako forma próbnego zatrudnienia pracownika, który docelowo ma objąć dane stanowisko. Fakt odbycia stażu u danego pracodawcy nie jest jednoznaczny z późniejszym zatrudnieniem. Jak dotąd odbywanie stażu zawodowego nie jest uregulowane prawnie.