Słownik

raport płacowy

To wynik badania rynku wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych na danym terenie. Jest przeznaczony dla decydentów w obszarze polityki wynagrodzeń. Może być dostosowany do sektora, branży i regionu, może także zawierać ogólne informacje dotyczące wynagrodzeń na danym terenie. Celem raportu jest dostarczenie informacji na temat poziomu wynagrodzeń w odniesieniu do rynku. Odpowiednie monitorowanie rynku wynagrodzeń zapewnia efektywne narzędzie do motywowania pracowników, zwiększenia ich wydajności i zmniejszenia ich rotacji. Wykorzystanie danych rynkowych zawartych w raporcie płacowym pozwala na:
  • odpowiedź na pytanie, jak powinny kształtować się wynagrodzenia by pozyskać i utrzymać potrzebnych pracowników,
  • unikanie przepłacania - optymalizację kosztów,
  • kształtowanie tempa wzrostu wynagrodzeń,
  • uzyskanie informacji potrzebnej przy rekrutacji pracowników, na których popyt przewyższa podaż.