Artykuły

Czy każdego stać na pracownika na etacie? Pozapłacowe koszty pracy

15.06.2012 Autor: Małgorzata Szymańska
W tekście przeanalizowano problematykę pozapłacowych kosztów pracy w Polsce. Przedstawiono definicję i opłaty wchodzące w skład tych kosztów. Omówiono sposoby wykorzystywania przez rząd środków uzyskiwanych ze składek społecznych i funduszy celowych. Przedstawiono równocześnie podstawowe czynniki wpływające na wysokość pozapłacowych kosztów pracy. W artykule zawarto informacje o składkach ubezpieczeniowych opłacanych przez pracodawcę i pracownika. Wyróżniono również składki, których opłacenie jest wspólnym obowiązkiem obu stron. W tekście opisano sposoby, w jaki pracodawcy i pracownicy starają się minimalizować ilość opłacanych składek. Przedstawiono wpływ pozapłacowych kosztów pracy na ilość podpisywanych umów cywilnoprawnych i rozrost szarej strefy.

Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij