Słownik

bezrobocie dobrowolne

Typ bezrobocia, który występuje w sytuacji, gdy pewna grupa osób bezrobotnych nie podejmuje żadnej pracy z własnego wyboru. Powodem niechęci do zatrudnienia mogą być nieakceptowane przez osoby pozostające bez pracy okoliczności lub warunki pracy, zbyt niskie wynagrodzenie lub inne subiektywne względy.

Patrz też: Bezrobocie, Bezrobocie frykcyjne, Bezrobocie naturalne, Bezrobocie sezonowe, Bezrobocie strukturalne