Monitory

Niepewność zatrudnienia najczęstszą przyczyną stresu w pracy

23.01.2015
Wyniki ogólnoeuropejskiego sondażu opinii publicznej dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy po raz kolejny dostarczyły bardzo niepokojących wniosków. Ponad 50% zatrudnionych Europejczyków skarżyło się na występowanie stresu w swoim miejscu pracy. Co więcej, blisko 16% zatrudnionych stwierdziło, że przypadki stresu w pracy zdarzały się bardzo często. Z kolei jedynie 3% respondentów nie zaobserwowało przypadków stresu w swojej organizacji.Najczęstszą przyczyną stresu związanego z pracą okazała się reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia. Taką opinię zadeklarowało 72% badanych Europejczyków. Jako kolejne przyczyny respondenci wskazywali przepracowanie i obciążenie pracą (66%) oraz padanie ofiarą niedopuszczalnych zachowań, takich jak np. mobbing (59%).Wszystkie te przyczyny mogą prowadzić do niebezpiecznych zjawisk, takich jak obniżenie efektywności pracowników, a nawet do wypalenia zawodowego. Dlatego też warto badać poziom stresu w organizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak zbadać poziom stresu w swojej firmie odwiedź portal badaniahr.pl.