Słownik

popiwek, podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń

Jedno z narzędzi walki z hiperinflacją, stosowane w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Podatek ten obciążał przedsiębiorstwa, które przekraczały ustalony w przepisach dopuszczalny poziom wzrostu wynagrodzeń. Już w roku 1991 wycofano podatek skierowany do przedsiębiorstw prywatnych, w sektorze publicznym – rok później.