Słownik

bezrobocie przymusowe

Bezrobocie obejmujące osoby skłonne podjąć pracę przy danej płacy realnej, lecz nie mogące jej znaleźć.