Monitory

Coraz dłuższa absencja z tytułu ciąży

17.04.2012
Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że w 2010 roku z tytułu ciąży, porodu i połogu lekarze w całej Polsce wystawili 1 781 tys. zwolnień lekarskich. Oczekujące dziecka lub opiekujące się nowonarodzonym potomkiem kobiety spędziły na L-4 łącznie 38 816 tys. dni. Przeciętne L-4 opiewało na 21,79 dni.Wyniki za 2010 rok mogą niepokoić. Rok wcześniej, kiedy liczba zwolnień lekarskich była mniejsza, średnie L-4 trwało krócej. Tym samym niższa była skala absencji chorobowej z tytułu ciąży. W 2010 roku aż 18,9% wszystkich dni absencji chorobowej związanych było z tą przyczyną.