Monitory

Zapracowani Europejczycy

20.09.2011
W I kwartale 2011 roku średni tygodniowy czas pracy pełnoetatowych pracowników w Unii Europejskiej wyniósł 41 godzin – wynika z danych Eurostat. Najwięcej czasu na obowiązki zawodowe poświęcali mieszkańcy Austrii, Czech oraz Niemiec – było to odpowiednio 42,7 h, 42,2 h, oraz 42,1 h w tygodniu. Z kolei najbardziej „leniwi” okazali się Finowie (39 h), Litwini oraz Irlandczycy (po 39,7 h). Różnica między najwyższym tygodniowym czasem pracy (Austria) a najniższym (Finlandia) wyniosła 4 godziny. Warto zauważyć, że średni tygodniowy czas pracy Polaków wcale nie był najwyższy na Starym Kontynencie. Z wynikiem 41 h ulokowaliśmy się pośrodku europejskiej stawki.Czy powyższe wyniki szybko ulegną zmianie? Raczej nie. Czas pracy to bowiem zmienna o stosunkowo stabilnej wartości. W ciągu pięciu ostatnich lat średni czas przeznaczany na obowiązki zawodowe przez obywatela Unii Europejskiej pracującego na pełny etat praktycznie nie uległ zmianie. W przypadku Polski skurczył się o godzinę. Największy spadek (o ponad 2 godziny) odnotowano na Litwie. Rzeczywiście istnieje w Europie niewielka tendencja do coraz krótszej pracy. Jest to szczególnie widoczne wtedy, kiedy analizie poddamy nie tylko pracowników pełnoetatowych, ale także osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy. A tych w Europie jest coraz więcej.