Monitory

W Unii Europejskiej zatrudnienie w administracji publicznej spada, a w Polsce rośnie

10.04.2015
W okresie 2008-2013 zatrudnienie w administracji publicznej spadło w 19 spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej – wynika z danych Eurofoundu. W Polsce natomiast nastąpił wzrost o 7%.

Jak wynika z danych Eurofoundu, począwszy od 2008 roku, w państwach Unii Europejskiej zlikwidowano ponad 800 000 miejsc pracy w administracji publicznej. Oczywiście było to spowodowane koniecznością cięcia wydatków budżetowych na skutek kryzysu. Spadek zatrudnienia w administracji publicznej był nieco większy niż spadek zatrudnienia ogółem w całej Unii, i wyniósł średnio 5%.

Największy spadek zatrudnienia w administracji publicznej dotyczył Łotwy (o 29%), Portugalii i Francji (po 14%). Polska znalazła się w grupie 9 państw, w których zwiększyła się liczba urzędników (o 7%). To jednak i tak mało w porównaniu do Węgier, gdzie zatrudnienie w administracji publicznej wzrosło aż o 25%.Pomimo spadku zatrudnienia w administracji, w całym sektorze publicznym w państwach członkowskich zanotowano wzrost zatrudnienia (o 4% od 2008 roku). Największy wzrost dotyczył opieki zdrowotnej i edukacji.