Artykuły

Szkolnictwo zawodowe w Polsce

11.01.2013 Autor: Paweł Kubik
Od początku lat 90. XX wieku liczba uczniów szkół zawodowych zmniejszyła się czterokrotnie – od 814,5 tys. osób w 1990 roku do 210,9 tys. w roku szkolnym 2011/2012. Znacząco spadła również liczba zasadniczych szkół zawodowych z 2 995 w 1990 roku do obecnego poziomu 1 754 (mniej o 42%). Jednocześnie na rynku pracy obserwujemy niedobór fachowców w wielu branżach, a pracodawcy narzekają, że absolwenci szkół zawodowych nie są dobrze przygotowani do wykonywania zawodu. Niniejszy artykuł jest próbą analizy sytuacji w szkolnictwie zawodowym. Zaprezentowano w nim bieżącą sytuacją i zmiany, jakie zaszły w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zasadniczych szkół zawodowych. Zwrócono szczególną uwagę na to, w jaki sposób szkolnictwo zawodowe odpowiada na wymagania rynku pracy. Artykuł zawiera 7 wykresów i 2 tabele.

Paweł Kubik

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij