Monitory

Dziecko na etacie

21.06.2010
Dzień 12 czerwca uznawany jest za Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Jak wynika z danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) opublikowanych w maju tego roku, liczba pracujących w wieku od 5 do 14 lat na całym globie oscyluje w granicach 176,5 mln, co stanowi 14,5% całej dziecięcej populacji. Angażowanie najmłodszych do pracy to praktyka najczęściej stosowana w Afryce oraz w Azji. Tam też współczynnik aktywności zawodowej dzieci wynosi odpowiednio 28,4% oraz 14,8%. Regionem o wysokim wskaźniku jest również Ameryka Łacińska.Dzieci pracują głównie w rolnictwie (60% badanych), usługach (25,6%) oraz w przemyśle (7%). Większość z nich jest po prostu wykorzystywana – za wykonywaną pracę nie otrzymuje wynagrodzenia. Są to w szczególności dziewczynki – wynika z danych ILO. Opłacanych jest zaledwie 1/5 z ogółu.
Niechlubne statystyki ulegają poprawie. W stosunku do badania z 2004 roku, liczba pracujących dzieci zmniejszyła się o 11% w skali globalnej.