Słownik

molestowanie

Jedna z form dyskryminacji pracowników. Molestowaniem jest każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest poniżenie, naruszenie godności bądź upokorzenie zatrudnionej osoby. Zgodnie z przepisami, obowiązującymi w Polsce od 18 stycznia 2009 roku, przejawem molestowania jest również tworzenie wokół pracownika zastraszającej, wrogiej, poniżającej lub uwłaczającej godności atmosfery. Molestowany pracownik – zarówno podporządkowujący, jak i przeciwstawiający się takim praktykom - jest chroniony nie tylko przed zwolnieniem, ale również przed niekorzystnym traktowaniem w każdej sytuacji. Ochronie podlegają także pracownicy udzielający wsparcia i pomocy osobom molestowanym.

Szczególnym rodzajem molestowania jest molestowania seksualne.