Słownik

praca nakładcza

Forma zatrudnienia w potocznym języku bardziej znana pod nazwą „chałupnictwo”. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy nakładcą a wykonawcą. Umowa o pracę nakładczą łączy w sobie elementy umowy o pracę i umowy o dzieło. Z jednej strony wykonawca uzyskuje niektóre z praw pracowniczych np. prawo do urlopu, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z drugiej – otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonaną pracę. Ponadto, odmiennie niż przy stosunku pracy – wykonawca nie podlega bezpośredniemu kierownictwu nakładcy, może wykonywać pracę w domu w dogodnym dla niego czasie. W pracy nakładczej ważny jest rezultat. Jej przedmiotem może być zatem wszystko, co mogłoby być również przedmiotem umowy o dzieło – od klejenia pudełek, wyrobu biżuterii, po napisanie programu komputerowego czy przygotowanie projektu graficznego. Podjęcie pracy nakładczej musi być potwierdzone pisemną umową, zawartą na okres próbny, czas określony, nieokreślony lub czas wykonania określonej pracy. Przepisy określają szczegółowo, jakie elementy musi zawierać umowa o pracę nakładczą. Ustalają również pewne warunki, co do minimalnego wynagrodzenia wykonawcy oraz zasad rozwiązywania umowy.