Słownik

rozwój gospodarczy

Proces społeczno-gospodarczy, który przejawia się w zmianach strukturalnych gospodarki oraz w poprawie najważniejszych wskaźników mierzących warunki życia społeczeństwa. Obejmuje on zmiany ilościowe, m.in. wzrost zatrudnienia, produkcji, inwestycji, kapitału, dochodów, konsumpcji, oraz zmiany jakościowe, np. zmiana organizacji społeczeństwa, zmiany w strukturze tworzenia PKB czy zatrudnienia. Nie należy mylić rozwoju gospodarczego ze wzrostem gospodarczym, który z kolei jest warunkiem koniecznym lecz niewystarczającym do rozwoju gospodarczego.