Słownik

przychód z kapitału ludzkiego

Inaczej wskaźnik efektywności zasobów ludzkich – zysk operacyjny jest tutaj analizowany pod kątem ogólnego kosztu zasobów ludzkich (nie tylko produkcyjnych). Wyrażany wzorem:Gdzie:
R – zysk operacyjny brutto
Cc – koszty wynagrodzeń brutto
Bc – koszty dodatkowe poniesione w związku z budżetem wynagrodzeń (nagrody, beneficja)
ti – okres, dla którego liczony jest indeks (jeśli jest to rok bilansowy wg stanu na dzień 31 grudnia)