Słownik

rokowania zbiorowe

Dobrowolne negocjacje między pracodawcami i ich organizacjami oraz organizacjami pracowniczymi, mające doprowadzić do uregulowania warunków zatrudnienia, dzięki kolektywnemu (wspólnemu) porozumieniu się stron.

Tego typu negocjacje to:
  • proces mający doprowadzić do zawarcia porozumienia (w praktyce nie zawsze ma to miejsce) między negocjującymi stronami,
  • sposób używany przez związki zawodowe, chcące poprawić warunki zatrudnienia swoich członków,
  • sposób na zrównoważenie nie równoprawnych relacji między pracodawcami i pracownikami.

Powinien być to proces bilateralny, tj. między reprezentantami pracodawców i pracowników, ale w niektórych krajach, np. w Polsce, w rozmowach uczestniczą także przedstawiciele władz państwowych (polska Trójstronna Komisja ds. Społeczno Gospodarczych).