Monitory

Optymistyczna sytuacja na rynku pracy w I kwartale 2014 roku

22.04.2014
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, wg stanu na marzec 2014 roku, wyniosło 5 515,4 tys. i było wyższe w porównaniu do lutego bieżącego roku o 7 tys. osób. W odniesieniu do marca 2013 roku wzrost stanowił 26 tys. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, od początku roku widoczny jest znaczny wzrost poziomu zatrudnienia w tym sektorze.Równolegle ze wzrostem zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw na początku 2014 roku, zaobserwowano wzrost przeciętnych wynagrodzeń w tym sektorze. W marcu 2014 roku średnie wynagrodzenie wyniosło 4 017,75 PLN i było wyższe o ok. 4% w stosunku do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (marca 2013 roku) zaobserwowano przyrost o prawie 5%.