Monitory

Państwa o najwyższych i najniższych kosztach pracy w Unii Europejskiej

10.04.2018
Zgodnie z danymi Eurostatu godzinowe koszty pracy w Unii Europejskiej w 2017 roku wyniosły średnio 26,8 EUR, z czego na płace przypadało 20,37 EUR. W strefie euro było to 30,3 EUR za godzinę pracy, z czego na wynagrodzenia przypadło 22,45 EUR. Najdroższym krajem pod tym względem była Dania, gdzie godzina pracy kosztowała 42,5 EUR. Najtańszym Bułgaria z kosztem 4,9 EUR. Polska była szósta od końca. Godzina pracy w naszym kraju kosztowała średnio 9,4 EUR.