Artykuły

Wiek i staż pracy polskich emerytów

13.04.2012
Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat wieku oraz stażu pracy Polaków pobierających świadczenie emerytalne. Zaprezentowano, ile średnio lat ma polski emeryt - zilustrowano różnice pomiędzy województwami, uwzględniono również podział na kobiety i mężczyzn. W publikacji Czytelnik znajdzie także informacje dotyczące tego, ile przeciętnie lat pracowali Polacy przed przejściem na emeryturę. Wszystkie prezentowane statystyki to dane z grudnia 2010 roku.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Przeciętny wiek osób pobierających emeryturę w poszczególnych województwach Polski – stan z grudnia 2010 roku
Tabela 2. Struktura emerytur według wieku osób pobierających świadczenie – stan z grudnia 2010 roku
Tabela 3. Struktura emerytur według stażu pracy osób pobierających świadczenie – stan z grudnia 2010 roku

Wykres 1. Przeciętny wiek osób pobierających emeryturę w poszczególnych województwach Polski – stan z grudnia 2010 roku
Wykres 2. Przeciętny wiek kobiet pobierających emeryturę w poszczególnych województwach Polski – stan z grudnia 2010 roku
Wykres 3. Przeciętny wiek mężczyzn pobierających emeryturę w poszczególnych województwach Polski – stan z grudnia 2010 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij