Artykuły

Europejczycy posiadający dodatkowe zatrudnienie

10.03.2014
Ilu pracowników zatrudnionych było u co najmniej dwóch pracodawców? Ile było osób, które oprócz głównej posady pracowały dodatkowo w innym miejscu? Jaki stanowili odsetek wśród ogółu zatrudnionych? Ile kobiet pracowało na dwóch etatach a ilu mężczyzn ? Opracowanie zawiera odpowiedzi na te pytania, a dodatkowo zawiera charakterystykę tej grupy pracowników ze względu na poziom wykształcenia. Przedstawiono dane dla Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch oraz pozostałych państw Unii Europejskiej, jak również Islandii, Norwegii i Szwajcarii w latach 2008-2013.

Na opracowanie składają się 4 tabele oraz 6 wykresów:

Tabela 1. Osoby posiadające dodatkowe zatrudnienie w wybranych krajach Europy w latach 2008-2013 (tys.)
Tabela 2. Osoby posiadające dodatkowe zatrudnienie w ogóle pracujących w wybranych krajach Europy w latach 2008-2013 (%)
Tabela 3. Kobiety posiadające dodatkowe zatrudnienie w ogóle pracujących kobiet w wybranych krajach Europy w latach 2008-2013 (%)
Tabela 4. Mężczyźni posiadający dodatkowe zatrudnienie w ogóle pracujących mężczyzn w wybranych krajach Europy w latach 2008-2013 (%)

Wykres 1. Osoby posiadające dodatkowe zatrudnienie w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 2. Osoby posiadające dodatkowe zatrudnienie w ogóle pracujących w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 3. Kobiety posiadające dodatkowe zatrudnienie w ogóle pracujących kobiet w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 4. Mężczyźni posiadający dodatkowe zatrudnienie w ogóle pracujących mężczyzn w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 5. Struktura osób posiadających dodatkowe zatrudnienie ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 6. Struktura osób posiadających dodatkowe zatrudnienie ze względu na poziom wykształcenia w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij