Słownik

motywacja

Zbiór sił, które powodują, że ludzie podejmują określone akcje. Obejmuje wszystkie czynniki, które wywołują, ukierunkowują i podtrzymują zachowania człowieka zmierzające w wybranym kierunku. Do strategii zwiększania motywacji należy:

  • wzbogacanie pracy (zlecanie zadań, wymagających dodatkowych umiejętności - poczucie większych umiejętności, samospełnienia);
  • tworzenie kół jakości (członkowie są ochotnikami, następuje podnoszenie zainteresowania i kontroli, włączanie pracowników w proces decyzyjny, mające na celu wzmaganie ich poczucia samorealizacji);
  • tworzenie autonomicznych grup pracowniczych (grupy są tworzone przez organizację, otrzymują do wykonania zadania; powstają tu związki międzyludzkie, uczucie spełnienia);
  • oceny skierowane na rezultat (osiągnięcie określonych celów jest miarą oceny i późniejszej nagrody, ze wszech miar słuszne wg teorii sprawiedliwości);
  • opracowanie systemu szkoleń;
  • przejrzysty system wynagradzania i premiowania.

Patrz też: Motywatory, Demotywacja, Hackmana i Oldhama teoria Satysfakcji z pracy, Dwuczynnikowa metoda Herzberga