Słownik

rentowność inwestycji w kapitał ludzki

Można ją określić jako stosunek przychodów pomniejszonych o koszty, z wyjątkiem płac i świadczeń, do kosztu kapitału ludzkiego. Wynik jaki uzyskamy obrazuje, jaką kwotę zysku otrzymaliśmy z każdej złotówki zainwestowanej w kapitał ludzki.