Monitory

W którym kraju wskaźnik bezrobocia w grudniu 2019 roku był najwyższy?

25.02.2020
Eurostat opublikował dane dotyczące stopy bezrobocia w wybranych krajach w grudniu 2019 roku. Największe bezrobocie w tym okresie występowało w Hiszpanii. Wskaźnik ten wynosił 13,7%. Na drugim miejscu pod względem wysokości stopy bezrobocia znalazły się Włochy – 9,8%. Z kolei w naszym kraju w grudniu 2019 roku wskaźnik bezrobocia wynosił 3,3%. Stopa ta była niższa jedynie w Niemczech i Czechach (kolejno: 3,2% i 2%).