Artykuły

Rynek pracy w województwie świętokrzyskim

25.11.2014
W województwie świętokrzyskim stopa bezrobocia od lat jest o kilka punktów procentowych wyższa niż stopa ogólnopolska. A jak jest z innymi wskaźnikami rynku pracy w Świętokrzyskiem? Jak kształtuje się podaż pracy? W jakich branżach jest najwięcej wolnych miejsc pracy, a w jakich są one likwidowane?

Opracowanie zawiera osiem wykresów.

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie świętokrzyskim w latach 2004 – 2013 (w %)
Wykres 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa świętokrzyskiego w 2013 roku (w %)
Wykres 3. Struktura pracujących w województwie świętokrzyskim według sekcji gospodarki w IV kwartale 2013 roku (w %)*
Wykres 4. Struktura pracujących w województwie świętokrzyskim według zawodów w IV kwartale 2013 roku (w %)*
Wykres 5. Struktura wolnych miejsc pracy w województwie świętokrzyskim według sekcji gospodarki w IV kwartale 2014 roku (w %)*
Wykres 6. Struktura wolnych miejsc pracy w województwie świętokrzyskim według zawodów w IV kwartale 2014 roku (w %)*
Wykres 7. Struktura nowo utworzonych wolnych miejsc pracy w województwie świętokrzyskim według sekcji w 2013 roku (w %)
Wykres 8. Struktura zlikwidowanych miejsc pracy w województwie świętokrzyskim według sekcji w 2013 roku (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij