Monitory

Aktywność zawodowa Polaków według województw w II kwartale 2019 roku

09.09.2019
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego najwięcej osób aktywnych zawodowo w II kwartale 2019 roku było w województwie mazowieckim. Stanowiły one 59,8% wszystkich osób powyżej 15 roku życia w tym regionie. Na drugim miejscu pod względem aktywności zawodowej znalazło się województwo wielkopolskie – ludność aktywna zawodowo stanowiła 59,1%. 0,1 p.p. mniej osób aktywnych zawodowo zamieszkiwało województwo pomorskie. Najmniejszymi wartościami wskaźnika aktywności zawodowej w II kwartale bieżącego roku cechowały się województwa: warmińsko-mazurskie, śląskie oraz podkarpackie. Aktywność zawodowa wynosiła tam kolejno 53%, 53,2% i 53,6%.