Monitory

Bezrobocie – echo kryzysu

18.04.2011
Spowolnienie gospodarcze to trudny okres dla rynku pracy, który z opóźnieniem reaguje na zmiany koniunktury. W jaki sposób ostatni kryzys finansowy przełożył się na wzrost bezrobocia w Europie? W 2010 roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 9,3%. Jeszcze w 2007 roku odsetek osób bez pracy kształtował się na poziomie 7,1%.

Rynki pracy w krajach Wspólnoty w różny sposób odczuły skutki spowolnienia gospodarczego. Wśród badanych krajów na niekorzyść wyróżniają się Litwa, Łotwa i Hiszpania. W analizowanym okresie wskaźnik bezrobocia wzrósł najbardziej na Litwie – aż o 13,5 punktu procentowego. Na Łotwie zwiększył się o 11,9 punktu, a w Hiszpanii – o 11,5 punktu. Ze spowolnieniem gospodarczym zdecydowanie lepiej poradził sobie niemiecki rynek pracy. W 2007 roku stopa bezrobocia w tym kraju wyniosła 8,6%, natomiast w 2010 była na poziomie 6,7%. Podobna sytuacja miała miejsce w Luksemburgu. W 2010 nastąpił tam spadek stopy bezrobocia o 0,2 punktu procentowego w stosunku do 2007 roku.

Na tle państw członkowskich sytuacja Polski przedstawia się stosunkowo dobrze. Stopa bezrobocia w 2010 roku wyniosła 9,2 %. W porównaniu do sytuacji z 2007 roku oznacza to spadek o 0,4 punktu procentowego.