Monitory

Prawdopodobieństwo utraty pracy w Polsce wysokie

22.06.2015
Jak wynika z tegorocznej edycji OECD Better Life Index, prawdopodobieństwo przejścia na bezrobocie w Polsce jest wysokie i wynosi 7,3%. Pod względem bezpieczeństwa zatrudnienia, na 34 analizowane państwa OECD, zajęliśmy dopiero 30. miejsce. Wyższy wynik ma tylko Turcja, Portugalia, Grecja i Hiszpania. Jednak różnica między wynikiem Polski i wspomnianej Hiszpanii to aż 10,5 p.p.

Najmniejsze prawdopodobieństwo utraty pracy dotyczy zaś Niemiec (3,1%), Szwajcarii (3,0%) i Japonii (2,4%). Średnia dla krajów OECD wzniosła natomiast 5,4%.