Artykuły

Jak efektywnie rozmawiać z pracownikiem? Praktyczne wskazówki dotyczące chwalenia, krytykowania, med

16.08.2012 Autor: Joanna Piszczek
W artykule opisano praktyczne wskazówki, które pomogą menedżerowi prowadzić efektywne rozmowy z podwładnymi. Pierwsza część publikacji zawiera ogólne reguły przekazywania informacji zwrotnej. W kolejnych częściach artykułu zostały szczegółowo opisane sposoby udzielania pracownikom pochwały i nagany, prowadzenia mediacji między dwiema osobami w konflikcie oraz przeprowadzania rozmowy oceniającej. Dzięki stosowaniu przedstawionych zaleceń menedżerowie będą mogli utrzymywać dobre relacje z pracownikami, zwiększać ich zaangażowanie w pracę oraz budować lojalność wobec siebie i firmy.

Joanna Piszczek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij