Monitory

Internauci w lepszej sytuacji na rynku pracy

26.04.2010
Fakt korzystania z sieci ma istotny wpływ na aktywność i mobilność zawodową. Z raportu Diagnoza Społeczna 2009 wynika, że użytkownicy internetu funkcjonują na rynku pracy zdecydowanie lepiej od osób, które z niego nie korzystają. Wśród badanych internautów odsetek bezrobotnych kształtował się na poziomie 4,8% i był o 2,4 punktu procentowego niższy niż w przypadku osób nie będących użytkownikami sieci. Z grupy osób, które w 2007 roku były bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, internauci dwa razy częściej podejmowali zatrudnienie.

Internet nie tylko zwiększa szanse na zatrudnienie, ale także przyczynia się do poprawy sytuacji zawodowej osób już pracujących. Jego użytkownicy częściej znajdują lepiej płatną lub dodatkową pracę – 15% w stosunku do 6,1% pracujących, a niekorzystających z internetu. Ci pierwsi mają także trzy razy większe szanse na awans.Wyniki przytoczonych badań wskazują także na aktywność oraz przedsiębiorczość użytkowników internetu. Okazuje się bowiem, że w stosunku do osób niekorzystających z sieci, znacznie częściej podnoszą oni swoje kwalifikacje z myślą o możliwości lepszych zarobków. Podczas, gdy wśród osób nie będących użytkownikami sieci zaledwie 3,5% zdobyło w 2008 roku nowe kwalifikacje, to w przypadku internautów wskaźnik ten wyniósł 24%. Osoby korzystające z sieci trzy razy częściej decydowały się także na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.