Wiadomości

Związkowcy nie chcą rządowych poprawek w pakiecie antykryzysowym

26.06.2009
Janusz Śniadek - szef NSZZ „Solidarność” zagroził zawieszeniem udziału związku w pracach Komisji Trójstronnej. Powodem są zaproponowane przez rząd poprawki w pakiecie antykryzysowym. Najwięcej kontrowersji budzą zmiany dotyczące uelastycznienia czasu pracy. Rada Ministrów chce, aby 12-miesięczne rozliczanie godzin pracy mogli stosować wszyscy pracodawcy, niezależnie od ich aktualnej sytuacji finansowej. Niepokój „Solidarności” wzmagają także propozycje jedynie tymczasowego ograniczenia umów na czas określony. „S” upiera się, aby maksymalnie dwuletni okres obowiązywania takich umów wprowadzić na stałe do Kodeksu Pracy.
Źródło: gazeta.pl