Wiadomości

Zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy

26.01.2016
Z badań przeprowadzonych na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, że największą przeszkodą dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw są zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy. Zdaniem 69% badanych pracodawców to główny czynnik odwlekania decyzji o zatrudnieniu większej liczby osób. Jako istotne bariery utrudniające prowadzenie biznesu w Polsce, respondenci wymieniali również niestabilność prawa oraz nadmiar obowiązków biurokratycznych, na które wskazało odpowiednio 66% i 61% respondentów.
Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców