Wiadomości

Zatrudnienie w UE w I kwartale 2009

15.06.2009
Według szacunków Eurostatu w I kwartale 2009 w całej Wspólnocie zatrudnionych było 223,8 milionów osób. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba pracujących w krajach UE-27 spadła o ponad 1,9 miliona. W tym okresie największą dynamikę spadku zatrudnienia zanotowano na Łotwie (-8,2%), w Estonii (-7,2%), Hiszpanii (-6,4%) oraz na Litwie (-5,1%)
Źródło: Eurostat