Wiadomości

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: 5 529,8 tys.

21.06.2012
W maju 2012 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 529,8 tys. osób. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto osiągnęło w tym sektorze 3 617,98 PLN. W porównaniu z majem 2011 roku zatrudnienie wzrosło o 0,3%. Z kolei zarobki zwiększyły się o 3,8%.
Źródło: GUS