Wiadomości

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: 5 528,8 tys.

20.08.2012
W lipcu 2012 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 528,8 tys. osób. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto osiągnęło w tym sektorze 3 700,1 PLN. W porównaniu z lipcem 2011 roku zatrudnienie nie uległo zmianie, natomiast zarobki zwiększyły się o 2,4%.
Źródło: GUS