Wiadomości

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: 5 522,2 tys.

19.09.2012
W sierpniu 2012 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 522,2 tys. osób. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto osiągnęło w tym sektorze 3686,45 PLN. W porównaniu z sierpniem 2011 roku zatrudnienie nie uległo zmianie, natomiast zarobki zwiększyły się o 2,7%.
Źródło: GUS