Słownik

niejednoznaczność roli

Niejednoznaczność roli to czynnik stresu organizacyjnego, który występuje wówczas, gdy pracownik błędnie rozpoznaje swoje obowiązki, gdy niesprecyzowane są cele lub zakres jego pracy oraz stopień odpowiedzialności za powierzone mu funkcje.
Na niejednoznaczność roli składają się :
  • niejednoznaczność kryteriów wykonywania zadań - niepewność co do standardów oceny pracy,
  • niejednoznaczność metod pracy - niepewność doboru metod lub procedur potrzebnych do dobrego wykonania zadań,
  • niejednoznaczność schematów - niepewność dotycząca koordynacji zadań w czasie lub sekwencji ich wykonania.

Niejednoznaczność roli może być wynikiem nieadekwatnego treningu przygotowującego pracownika do podjęcia pracy lub słabego systemu komunikacji w obrębie organizacji. Przyczyną niejednoznaczności roli szczególnie w przypadku kadry zarządzającej może być także brak jasnych przepisów prawnych określających zakres działalności firmy oraz niewystarczający dostęp do narzędzi pozwalających oszacować ryzyko podejmowanych decyzji itp. Badania wykazały, iż niejednoznaczność roli może powodować silny dyskomfort pracy, napięcie emocjonalne, brak wiary we własne siły oraz zaburzenia emocjonalne i psychosomatyczne.
Sposobami na ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia niejednoznaczności roli w ramach danej organizacji jest wyraźne określenie standardów, procedur i oczekiwań oraz wprowadzenie programów socjalizacyjnych dla nowych pracowników.

Patrz też: Konflikt roli, Wypalenie zawodowe