Wiadomości

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

20.06.2013
W maju 2013 roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 478,6 tys. To pierwszy przyrost zatrudnienia w ujęciu miesięcznym od czerwca ubiegłego roku.
Źródło: GUS